• web logo

I Hitachis verktøyprogram forekommer ingen kompromisser. Prinsippet for utvikling av verktøy er det samme som det har vært siden tidenes morgen, nemlig å kunne utføre mer arbeid på kortere tid og med mindre anstrengelser. Vi arbeider derfor kontinuerlig for å utvikle nye tekniske funksjoner, nettopp for å gjøre din hverdag lettere og mer effektiv.

3 Års Garanti

Samtlige maskiner er konstruert for å tåle stor belastning i et profesjonelt miljø - år etter år.

Som følge av Hitachis gjennomprøvde kvalitet gir vi 36 måneders garanti fra kjøpsdato på material- eller produksjonsfeil. Dette gjelder også batterier og ladere. (Gjelder produkter kjøpt etter 01.05.2012 via Hitachi Power Tools Norway AS' distribusjonskanaler)

Det finnes ca. 50 autoriserte serviceverksteder fordelt over hele landet. Verkstedene har de mest brukte reservedelene på lager, slik at reparasjonene kan gjøres snarest mulig. All service eller reparasjon av Hitachi-verktøy skal skje hos autoriserte serviceverksteder eller på vår egen Maskinsupport på Kjeller.

Hitachis primære fokus på fornøyde kunder forplikter.
Eventuelle feil og mangler repareres kostnadsfritt - forutsatt at feilen ikke er å betrakte som normal slitasje eller skyldes feilaktig bruk. Garantien opphører ved bruk av uoriginale deler.

Garantibestemmelser og reklamasjonsrett
Reklamasjonsretten omfatter material og/eller produksjonsfeil.
Hitachi Power Tools Norway AS gir tre (3) års garanti på alt av elektrisk verktøy, også batterier og ladere, kjøpt etter 01.05.2012. Verktøy kjøpt før 01.05.2012 eller via internasjonale distribusjonskanaler har to (2) års garanti. Håndverktøy har livstidsgaranti. Eier plikter å dokumentere kjøpsdato, slik at reklamasjon har hjemmel i to (2) eller tre (3) år. 

Reklamasjonsretten bortfaller ved:
• Indikasjon på manglende vedlikehold, misbruk eller ukyndig behandling
• Overbelastning som skyldes bruk av feil verktøy/for liten modell for arbeidet som utføres
• Bruk av uoriginale reservedeler
• Bruk av tilleggsutstyr som ikke er godkjent av Hitachi, og at skaden oppsto som direkte følge av dette
• Forsøk på reparasjon, eller reparasjon utført av uautorisert servicepersonell
• Mangel på dokumentasjon av kjøpsdato